Pozwolenie radiowe w Służbie Amatorskiej
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-01-31 / 01:19
INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE RADIOWE W SŁUŻBIE AMATORSKIEJ

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:
· świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1 (wiek - ukończone 15 lat),
· świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3 (wiek r11; ukończone 10 lat).
Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu.
W przypadku odstąpienia do egzaminu w planowanym terminie, na wniosek zainteresowanego opłata podlega zwrotowi albo zaliczeniu na poczet udziału w egzaminie w późniejszym terminie. Pisemne zawiadomienie o rezygnacji lub zmianie terminu (miejsca) należy składać w Sekretariacie Komisji w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu.

Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa
1. Opłata za egzamin na świadectwo:
klasy A - 50 zł,
klasy C - 25 zł,
2. Opłata za wydanie świadectwa:
klasy  A - 25 zł,
klasy  C - 15 zł,
3. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa - 15 zł.
4. Opłata za wymianę świadectwa (np. z B na A lub z D na C) - 15 zł.
5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej
w pkt. 1.
6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

Obowiązkowo należy podać:
- tytuł wpłaty: - za egzamin i wydanie świadectwa w służbie amatorskiej - imię i nazwisko (osoby przystępującej do egzaminu).

Kompletne wnioski osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu, powinny zostać złożone w Sekretariacie Komisji w Warszawie.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 14 dni przed wskazanym na nim terminie egzaminu. (najpewniej pocztą poleconą)

Informację nadesłał SP2CA