"Worked all SN0HQ stations"-koszulki.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-08-20 / 10:55
"Worked all SN0HQ stations"-koszulki

 1.Białe koszulki "Worked all SN0HQ stations" będą nagrodą dla wszystkich operatorów, którzy spełnią następujące warunki:

    a)  Przeprowadzą ze stacją SN0HQ w sumie 12 QSO  (na 6 pasmach i obu emisjach) w jednej edycji IARU HF Contest.

    b)  Wyślą zgłoszenie po nagrodę, które powinno zawierać:
         - wyciąg z logu  12 QSO z SN0HQ
         - adres pocztowy do wysłania nagrody
         - rozmiar koszulki dla operatora (M, L, XXXL itp.)

 2. Naczelną zasadą pozostaje weryfikacja zgłoszonych przez operatora łączności z zapisami w logu SN0HQ. Pełna zgodność wpisów w obu logach zatwierdza zgłoszenie. Za jedno zgłoszenie przyznana będzie jedna koszulka

 3. Koszulki są fundowane przez ZG PZK i indywidualnych sponsorów

 4. Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zjazdu SPDXC, kiedy to będzie ogłoszona lista nagrodzonych

 5. Adres do wysyłania zgłoszeń: < bogdan@sp5wa.info>

 6. Koszulki będą wysłane w ciągu 8 tygodni od dnia ogłoszenia listy wyróżnionych operatorów.

 7. Komunikaty o regulaminie i przyznanych nagrodach będą ogłaszane na stronach
      http://www.sn0hq.org.pl/ i http://pzk.org.pl/news.php

 8. Operatorzy - członkowie zespołu SN0HQ są wyłączeni z udziału w nagrodach.

 9. Koordynatorem wszelkich spraw związanych z nagrodami wyznaczono Bogdana, SP5WA.
     Adres email: bogdan@sp5wa.info