Uczestnictwo przedst. IARU w posiedz. Spotkania Roboczego 5A ITU
Dodane przez SP7TEV dnia 2010-11-15 / 15:02
Grupa Robocza nr 1, której przewodniczy Ken Pulfer VE3PU zajmuje się zagadnieniami służby amatorskiej - z ukierunkowaniem na Punkt 1.23 Agendy WRC-12 (dotyczący przyznania służbie amatorskiej na zasadzie drugorzędności w pewnych częściach pasma 415-526.5 kHz wycinka o szerokości około 15 kHz, z uwzględnieniem konieczności ochrony istniejących służb). Głównymi opracowanymi przez wspomnianą grupę roboczą materiałami na SR 5A są dokumenty dotyczące charakterystyki, kompatybilności oraz działań eksperymentalnych. Ze strony 1. Regionu IARU uczestnikami prac są: Hans Blondeel Timmerman PB2T, Colin Thomas G3PSM i Ulrich Müller DK4VW (odpowiednio: Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, członek odnośnego gremium, oraz Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KF 1. Regionu IARU - przyp. tłum.).
Images: itu-wp5a-1.jpg

Na zdjęciu: poszczególne osoby wymienione od lewej: Ulrich Müller DK4VW, Colin Thomas G3PSM, Ken Pulfer VE3PU, Mr Nur Serinken (Canada), Brennan Price N4QX


Źródło informacji (wraz ze zdjęciem) - wiadomość z dnia 10.11.2010:
http://www.iaru-r1.org/

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV
Oficer Łącznikowy IARU - PZK