Spotkanie WASR - 9.04.2011 - relacja
Dodane przez SP6RW dnia 2011-04-11 / 21:16
Dnia 09.04.2011 odbyło się pierwsze zebranie członków WASR. Na spotkanie przybyło kilkanaście osób. Wszyscy uczestnicy mogli zadawać pytania, przedstawiać swoje pomysły, sugestie dotyczące sieci oraz przedyskutować istotne dla działania sieci sprawy.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 w Kaliszu, zjawili się członkowie ze sztabów: kaliskiego, leszczyńskiego oraz ostrowskiego. Na spotkaniu obecny był także prezes zarządu Oddziału Terenowego 27 kolega Krzysztof SP3FYX, który w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców wręczył zaświadczenie, o tym, że WASR działa w strukturach organizacji.

Jednym z podstawowych celów spotkania było zatwierdzenie regulaminu, który dotychczas był tylko tymczasowym. Po drobnej zmianie pierwotnej wersji cel ten został osiągnięty.

Następnie koordynator WASR - Mariusz SQ3NVW omówił jakie zagrożenia mogą wystąpić na terenie naszego kraju oraz w Wielkopolsce, oraz sprecyzował które z nich mogą spowodować potrzebę ogłoszenia alarmu sieci, oraz przekazał informacje na temat bezpieczeństwa pracy operatorów w sytuacjach kryzysowych.

Podczas dyskusji omówiono także pierwsze ćwiczenia, które odbyły się tydzień temu.
Uczestnikom zostały szerzej i dokładniej przedstawione istotne aspekty dotyczące najbliższych ćwiczeń ogólnopolskich. Zadecydowaliśmy ,że podczas majowych ćwiczeń stacją do której beda przekazywane meldunki na 2m z sztabów Kalisza i Ostrowa będzie Włodek SP3EWP ,który to dalej przekarze zebrane komunikaty na 80m do SP3ZAC Poznań. Pozostałe sztaby Leszno i Poznań bedą łaczyć się bezposrednio do SP3ZAC. Omawiano również aspekty pracy przemienników, ich rolę i znaczenie w sieci ratunkowej.

Lista uczestników: SP3FYX, SQ3NVW, SQ3POS, SQ3RPG, SP3EWP, SP3HUF, SP3OKJ, SQ3RPM, SQ3KLF, SQ3PAM, SP3AYA.

Info: Mariusz SQ3NVW - Koordynator WASR

Pozostałe informacje SP EmCom pod adresem http://emcom.pzk.org.pl/

Rafał Wolanowski SQ6IYR
EmCom Manager PZK