Regulamin przyznawania wyróżnień za 12xQSO z SN0HQ
Dodane przez sp5wa dnia 2011-07-07 / 02:04
"Worked all SN0HQ stations" - wyróżnienie okolicznościowymi koszulkami

1. Białe koszulki "Worked all SN0HQ Stations" będą nagrodą dla wszystkich operatorów, którzy spełnią następujące warunki:

a) Przeprowadzą ze stacją SN0HQ w sumie 12 QSO (na 6 pasmach i obu emisjach) w jednej edycji IARU HF Contest

b) Wyślą zgłoszenie po nagrodę, które powinno zawierać:

2. Naczelną zasadą pozostaje weryfikacja zgłoszonych przez operatora łączności z zapisami w logu SN0HQ.
Pełna zgodność wpisów w obu logach zatwierdza zgłoszenie. Za jedno zgłoszenie przyznana będzie jedna koszulka

3. Koszulki są fundowane przez ZG PZK i indywidualnych sponsorów

4. Termin przyjmowania zgłoszeń: do niedzieli poprzedzającej rozpoczęcie zjazdu SPDXC, na którym będzie ogłoszona lista nagrodzonych

5. Adres do wysyłania zgłoszeń: < bogdan@sp5wa.info>

6. Koszulki będą wysłane w ciągu 8 tygodni od dnia ogłoszenia listy wyróżnionych operatorów

7. Komunikaty o regulaminie i przyznanych nagrodach będą ogłaszane na stronach:
http://www.sn0hq.org.pl/
http://pzk.org.pl/news.php
8. Operatorzy - członkowie zespołu SN0HQ są wyłączeni z udziału w nagrodach.

9. Koordynatorem wszelkich spraw związanych z nagrodami wyznaczono Bogdana, SP5WA < bogdan@sp5wa.info>

Kapitan SN0HQ, Tomek SP6T