Zakończenie Konferencji 1. Regionu IARU Sun City 2011
Dodane przez SP7TEV dnia 2011-08-18 / 15:10
W zakończonej właśnie Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Sun City 2011 w Republice Południowej Afryki (łączny czas trwania - 12-19.08.2011) udział wzięło ogółem stu trzech delegatów, a reprezentowane były 54 stowarzyszenia krótkofalarskie 1. Regionu.

W trakcie Konferencji miały miejsce różne spotkania, a rekomendacje przedłożyły następujące komitety: Komitet C2 (Komitet ds. Akredytacji i Finansów), Komitet C3 (Komitet ds. Administracyjnych i Organizacyjnych), Komitet C4 (Komitet ds. KF), Komitet C5 (Komitet ds. UKF (UHF/VHF) i Mikrofal). Rezultatem wspomnianych posiedzeń było 78 rekomendacji przyjętych przez Konferencję na Sesji Plenarnej w środę w dniu 18 sierpnia 2011.

W czasie trwania Konferencji odbyły się także warsztaty tematyczne dotyczące WRC-12 (Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012), STARS (program IARU pn. "Wsparcie dla Służby Amatorskiej", skierowany do części 1. Regionu o wcale lub słabo rozwiniętym krótkofalarstwie), oraz działań związanych z zaangażowaniem młodzieży w radiowe hobby (dodatkowy dział na stronie internetowej 1. Regionu IARU - adres: http://www.iaru-r1.org/, środkowa część lewego panelu pt. "Youth" - przyp. tłum.).

W ramach Konferencji dokonano wyboru nowego Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU na następną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 30.09.2011. Członkami Komitetu Wykonawczego wybrani zostali następujący Koledzy (wg funkcji):
Ze strony PZK do wszystkich wspomnianych osób została wystosowana właściwa korespondencja gratulacyjna.

Zgłoszono trzy oferty organizacji 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU, które zgłosiły następujące stowarzyszenia: ze strony Rosji - Soyuz Radiolyubitelei Rossii (SRR), ze strony Bułgarii - Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA), oraz ze strony Holandii i Belgii (oferta wspólna) - Radio Onderzoek In Nederland (VERON) i Koninklijke Unie Van De Belgische Zendamateurs (UBA).

Uczestnicy Konferencji podjęli decyzję, że gospodarzem 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU będzie Bułgarska Federacja Krótkofalowców (BFRA), a przedsięwzięcie to odbędzie się w Warnie nad Morzem Czarnym we wrześniu 2014 roku.

Zdjęcia z Konferencji dostępne są w dziale "Galeria zdjęć" na stronie internetowej 1. Regionu IARU (adres poniżej).

http://www.iaru-r1.org/index.php?view=category&catid=39&option=com_joomgallery&Itemid=53

Autorzy informacji:
Hani Raad, OD5TE - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Źródło informacji: strona internetowa 1. Regionu (http://www.iaru-r1.org/ - wiadomość z dnia 17.08.2011), materiały wewnętrzne (opracowanie pt. "News Release - 2011 IARU Region 1 General Conference, Sun City" z dnia 18.08.2011)

Opracowanie i tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK