Rozpoczęcie Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2012 (WRC)
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-01-22 / 22:24
Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2012 (WRC-12) niebawem się rozpocznie, a odbędzie się ona w terminie od 23 stycznia do 17 lutego 2012 roku. Prace przygotowawcze do konferencji WRC-12 rozpoczęły się niemal natychmiast po konferencji WRC-2007.

1. Region IARU jest bardzo aktywny w tych pracach w ramach CEPT, ATU, ASMG i ITU (odpowiednio: Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (fr. Conference Européenne des Postes et Télécommunications), Afrykański Związek Telekomunikacyjny (ang. African Telecommunications Union), Grupa Arabska ds. Zarządzania Widmem Częstotliwości (ang. Arab Spectrum Management Group) oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union) - przyp. tłum.).

Nasz główny punkt porządku obrad - nr 1.23 dotyczy przydziału (alokacji) na rzecz Służby Amatorskiej na zasadzie drugorzędności segmentu około 15 kHz w częściach pasma 415-526,5 kHz, biorąc pod uwagę konieczność ochrony istniejących służb.

Kilka innych punktów porządku obrad będzie objętych naszym specjalnym zainteresowaniem. Te punkty porządku obrad obejmują:

- 1.15: "rozważenie możliwej alokacji w zakresie 3-50 MHz na rzecz służby radiolokacyjnej dla oceanograficznych aplikacji radarowych, biorąc pod uwagę wyniki badań ITU-R (Sektor ITU ds. badań - przyp. tłum.), zgodnie z Rezolucją 612 (WRC-07)";
- 1.22: "zbadanie wpływu emisji z urządzeń bliskiego zasięgu na służby radiokomunikacyjne, zgodnie z Rezolucją 953 (WRC-07)".

Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union - przyp. tlum.) oraz jego regiony będą reprezentowane podczas konferencji w celu lobowania na rzecz punktu 1.23 porządku obrad oraz w celu ochrony naszych interesów w zakresie widma częstotliwości, a przedstawicielami będą następujące osoby:

- Przewodniczący Komitetu ds. Stosunków Zewnętrznych 1. Regionu IARU (ang. External Relations Committee - przyp. tłum.) Colin Thomas, G3PSM weźmie udział w WRC-12 jako Koordynator CEPT ds. punktu 1.23 porządku obrad w składzie delegacji Wielkiej Brytanii;
- Przewodniczący ds. KF (ang. HF Chairman - przyp. tłum.) Ulrich Mueller, DK4VW będzie uczestniczył w obradach w składzie niemieckiej delegacji;
- poprzedni Wiceprzewodniczący 1. Regionu IARU Tafa Diop, 6W1KI weźmie udział w części WRC-12 w składzie delegacji ATU;
- Przewodniczący 1. Regionu IARU Hans Blondeel Timmerman, PB2T weźmie udział w części WRC-12 w składzie delegacji IARU.

Źródło informacji:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=927:wrc&catid=53:spectrum

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK