Świat. Konf. Rad. (WRC) 2012-ustalenia dokonane w dn. 14.02.2012
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-02-15 / 12:51
W dniu 14.02.2012 na spotkaniu plenarnym Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2012 (WRC-12) zatwierdzony został zmieniony tekst punktu nr 1.23 porządku obrad, w pierwszym i drugim czytaniu. Oznacza to, że Konferencja postanowiła przydzielić dla Służby Amatorskiej na zasadzie drugorzędności zakres częstotliwości od 472 do 479 kHz z ograniczeniem mocy do 1 W (EIRP). Administracje poszczególnych krajów mogą jednak zezwolić na moc do 5 W (EIRP) dla stacji znajdujących się ponad 800 km od granic państw wyszczególnionych w przypisie (ang. footnote - przyp. tłum.).

W trakcie wieczornej części posiedzenia plenarnego w dniu 14.02.2012 przeanalizowana została lista przyszłych punktów porządku obrad (w ramach Konferencji WRC-15 i WRC-18), uzgodniono także w pierwszym czytaniu rozważenie możliwości przyznania dla Służby Amatorskiej na zasadzie drugorzędności nowej alokacji w okolicach 5 300 kHz, zgodnie z rezolucją COM6/12 (WRC-12). Drugie czytanie nastąpi jeszcze w bieżącym tygodniu.

Źródło informacji:

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=942:with-a-maximum-radiated-power-of-1w-eirp&catid=53:spectrum


http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=943:wrc-12-future-agenda-items&catid=53:spectrum

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK