Drugie głosowanie w sprawie standardu prEN50561-1 dot. PLT
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-08-13 / 00:41
Podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej 1. Regionu IARU (IARU R1 EMC WG) w trakcie imprezy Friedrichshafen 2012 szczegółowo zostały omówione kwestie w sprawie europejskiego standardu dotyczącego PLT (w opracowaniach spotykany jest zamiennie skrót "PLC" - przyp. tłum.), w tym wiele "za" i "przeciw". Po wyczerpującej dyskusji miało miejsce ostateczne głosowanie. Przeważającą większością głosów (wraz z poparciem ze strony przedstawiciela PZK - przyp. tłum.), zapadła decyzja Grupy Roboczej o zachęceniu stowarzyszeń członkowskich do przyjęcia pozytywnej opinii w sprawie projektu standardu prEN50561-1 wobec krajowych instytucji normalizacyjnych (w naszym kraju jest to Polski Komitet Normalizacyjny - przyp. tłum.).


Adres informacji pierwotnej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:second-vote-on-plt-standard-pren50561-1&catid=43:emc&Itemid=95

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC WG) 1. Regionu IARU, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK