Pisemne potwierdzenie nowelizacji Dyrektywy EMC
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-09-11 / 23:12
Jak informowano wcześniej (artykuł pierwotny: http://pzk.org.pl/news.php?readmore=2425 ) - projekt Dyrektywy EMC w swojej pierwszej roboczej wersji zawierał nową niebezpieczną definicję zakłócenia elektromagnetycznego. Komitet ds. Relacji Politycznych 1. Regionu IARU (ang. IARU Region 1 Political Relations Committee / PRC) przedłożył propozycję nowelizacji nr 31, polegającą na zamianie proponowanej definicji zakłócenia elektromagnetycznego na definicję obecną. Nowelizacja ta została przyjęta znaczną większością głosów.

Teraz jest już pisemne potwierdzenie, ponieważ opublikowany został (adres poniżej) protokół z posiedzenia Komitetu ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (ang. Committee on Internal Market and Consumer Protection / IMCO). Można zauważyć, że w ramach 39. punktu porządku obrad przyjęta została nowelizacja nr 31. Na liście wszystkich nowelizacji można odnaleźć zaproponowany odnośny tekst (adres również poniżej).

Pierwsze czytanie Dyrektywy EMC w Parlamencie Europejskim przewidziane jest w listopadzie 2012 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (wersja EN):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-492.827%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Lista nowelizacji Dyrektywy EMC (wersja EN):
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/amendments/2012/491172/IMCO_AM%282012%29491172_EN.pdf


Adres informacji źródłowej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:amendment-to-the-emc-directive-now-in-writing&catid=44:eurocom&Itemid=96

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Przewodniczący Komitetu ds. Relacji Politycznych (PRC) 1. Regionu IARU, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK