Artykuł nt. kalibracji urządzeń do pomiaru natężenia pola EMG
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-09-21 / 15:24
W ramach współpracy pomiędzy DARC oraz Niemieckim Instytutem ds. Normalizacji (niem. Deutsches Institut fuer Normung - przyp. tłum.), w znanym magazynie pn. "Advances in Science Radio" opublikowany został artykuł na temat kalibracji urządzeń do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. Artykuł obejmuje szczegółowy opis możliwych ustawień kalibracyjnych, w tym obliczeń dotyczących tolerancji wyników pomiarów. Pod poniższym adresem można pobrać streszczenie oraz pełną wersję odnośnego artykułu (w wersji angielskojęzycznej - przyp. tłum.).

http://www.adv-radio-sci.net/10/19/2012/ars-10-19-2012.html


Adres informacji źródłowej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1049:emf-article-on-calibration-of-field-strength-monitors-&catid=43:emc&Itemid=95


Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Przewodniczący Komitetu ds. Relacji Politycznych (PRC) 1. Regionu IARU, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK