Relacja z konferencji w Senacie RP na portalu 1. Regionu IARU
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-03-17 / 03:01
"Amatorska służba radiokomunikacyjna - to nie tylko hobby" - specjalna konferencja w Warszawie


Wstęp i rozwinięcie: tekst oryginalny ze strony Senatu RP (dodano znaki wywoławcze nadawców, przetłumaczono niektóre nazwy własne oraz wstawiono drobne informacje uzupełniające - przyp. tłum.).

Opisy zdjęć
1) Od lewej: Alberto Barbera IK1YLO, Hans Blondeel Timmerman PB2T, Jerzy Jakubowski SP7CBG (Prezes PZK), Greg Mossop G0DUB, Lisa Leenders PA2LS, Paweł Zakrzewski SP7TEV

2) Od lewej: Senator dr n. med. Grzegorz Czelej, Hans Blondeel Timmerman PB2T, hm. Marek Ruszczak SP5UAR, Jerzy Jakubowski SP7CBG, Alberto Barbera IK1YLO, Lisa Leenders PA2LS, Greg Mossop G0DUB

Adres tekstu źródłowego: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5163,konferencja-amatorska-sluzba-radiokomunikacyjna-to-nie-tylko-hobby.html

Informacja dodatkowa:

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.

Na sali była obecna grupa ponad 250 krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa w tym duża grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Żurominie - szkoły uczestniczącej w programie ARISS.

W konferencji uczestniczyli też nasi seniorzy Wiesław Wysocki SP2DX, Krzysztof Słomczyński SP5HS, Wojciech Nietyksza SP5FM, Zdzisław Bieńkowski SP6LB.

[Od tłumacza: zagraniczni goście konferencji, wspólnie z przedstawicielami polskiego środowiska krótkofalarskiego, wzięli również udział (wymiennie) w spotkaniach roboczych ze zwierzchnikami i urzędnikami wyższego szczebla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Związku Harcerstwa Polskiego, oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej].

Źródło: portal internetowy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (wraz ze zdjęciami z konferencji)
Adres: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5163,konferencja-amatorska-sluzba-radiokomunikacyjna-to-nie-tylko-hobby.html

Informacja dodatkowa: fragment z oficjalnego komunikatu Tomasza Ciepielowskiego, SP5CCC - Rzecznika prasowego konferencji

Zdjęcia dodatkowe (autor - Tomasz Ciepielowski, SP5CCC) - plik "zip" (374 MB)
Adres do pobrania pliku: http://konferencja.krotkofalowcy.com.pl/pliki/foto-sp5ccc.zip

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK

Źródło łącznej informacji pierwotnej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1136:amateur-radiocommunication-service-it-is-not-only-a-hobby-a-special-conference-held-in-warsaw-o&catid=1:latest-news&Itemid=50