Międzynarod. młodzieżowy obóz krótkofalarski YOTA 2013 w Estonii
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-08-02 / 11:44
Młodzież w Eterze - Estonia 2013 (ang. Youngsters On the Air 2013 Estonia / YOTA 2013) jest projektem wymiany młodzieży w ramach programu Młodzież w Działaniu (ang. Youth in Action) - stanowiącym kontynuację projektów, które miały miejsce w roku 2011 w Rumunii, a w roku 2012 w Belgii.

yangstersOrganizatorem w roku 2013 jest Estoński Związek Krótkofalowców (ERAÜ). Uczestniczyć będą ekipy z 15 krajów (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia i Szwecja). Większość z uczestniczących organizacji to członkowie Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union / IARU).

Przedsięwzięcie wymiany młodzieży odbędzie się w Tartu (Estonia) w dniach 5-12 sierpnia 2013 r. W czasie trwania imprezy aktywne będą stacje okolicznościowe pod znakami ES5YOTA i ES9YOTA. Głównym celem projektu jest promowanie wśród młodzieży edukacji technicznej.

Dziedziny techniczne są często postrzegane jako trudne do opanowania. Pomimo coraz większego udziału technologii w naszym codziennym życiu, coraz mniej ludzi chce wiedzieć, jak dana technologia rzeczywiście działa. W ramach dalszych studiów młodzi ludzie wybierają tzw. miękkie dziedziny, co skutkuje nadprodukcją i bezrobociem w tychże dziedzinach. W tym samym czasie dziedziny techniczne cierpią na niedobór zainteresowanych, w wyniku czego w tych specjalnościach brakuje kadr.

Celem projektu jest pokazanie młodzieży, że dziedziny techniczne mogą stanowić rozrywkę oraz być dobrym narzędziem do rozszerzania swoich horyzontów, w dodatku oferują one doskonałe możliwości kariery zawodowej. Komunikacja z dziećmi i osobami starszymi mającymi podobne zainteresowania - ale wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych i używającymi różnych języków - przekłada się na międzynarodowe doświadczenie, pewność siebie oraz, co najważniejsze, pozyskanie przyjaciół-bratnich dusz.

Uczestnicy będą brać udział w działaniach realizowanych przy wykorzystaniu nieformalnych narzędzi edukacyjnych, takich jak prezentacje, gry i ćwiczenia, warsztaty, debaty, działania plenerowe, spotkania młodzieży ze specjalistami z Estonii - reprezentującymi dziedziny techniczne, co stanowić będzie dla uczestników otoczenie edukacyjne służące podniesieniu ich poziomu tolerancji i ducha solidarności wobec różnorodności, wzrostowi wzajemnego zrozumienia, rozwojowi ducha wolontariatu i inicjatywy, a także umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Relacje i doświadczenie osiągnięte podczas młodzieżowej wymiany wzmocnią działania związane ze stworzeniem sieci kontaktów, co da początek dalszym inicjatywom. W ciągu niecałych dwóch lat ilość członków "wspólnoty projektowej" na portalu społecznościowym Facebook wzrosła do ponad 100 aktywnie komunikujących się osób. Ta młodzieżowa sieć jest koordynowana przez IARU oraz krajowych koordynatorów ds. młodzieży, umożliwiając łatwą komunikację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi.

Przedmiotowy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1190:yota-2013-estonia&catid=73:youth-general&Itemid=219

Autor informacji: Jüri Ruut, ES5JR - Prezes Estońskiego Związku Krótkofalowców (ERAÜ)

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK