Porozumienie pomiędzy BFRA, RAAG i TRAC
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-08-07 / 12:25
Krajowe organizacje krótkofalarskie z sąsiadujących krajów bałkańskich - Bułgaria / BFRA, Grecja / RAAG oraz Turcja / TRAC - podpisały porozumienie. Te trzy kraje mają długą historię doznawania szkód w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, pożary, powodzie i inne niebezpieczne zjawiska naturalne. Jednym z pierwszych celów działań środowiska krótkofalarskiego w nagłych przypadkach jest wsparcie sieci komunikacyjnej państwa, kiedy ludzkie życie i mienie jest zagrożone. Porozumienie dotyczy nie tylko tego zakresu wsparcia, ale obejmuje imprezy, które wspierają i umacniają krótkofalarstwo, a także przyjaźń i współpracę między ludźmi, takie jak: "polny dzień", wspieranie lokalnych i światowych imprez sportowych, kontakt pomiędzy szkołami a Międzynarodową Stacja Kosmiczną, zloty skautowe i inne podobne wydarzenia.

Porozumienie podpisali trzej Prezesi: Viktor Tzenkov LZ3NN, Manos Darkadakis SV1IW oraz Aziz Sasa TA1E.


Źródło informacji: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1191:memorandum-of-understanding-between-bfra-raag-and-trac-&catid=1:latest-news&Itemid=50

Autor informacji: Panayot Danev, LZ1US - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK