Poszukiwania kandydatów na ekspertów-konsult. tech. 1. Reg. IARU
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-10-15 / 11:48
Witam Wszystkich,

uprzejmie informuję, że zgodnie z korespondencją, którą przekazał Kol. Colin Thomas G3PSM - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - wśród stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu poszukiwani są kandydaci na ekspertów-konsultantów technicznych.

Komitet Wykonawczy 1. Regionu IARU dostrzega silne i wciąż rosnące zainteresowanie alokacjami przeznaczonymi dla służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej ze strony innych służb i podmiotów, a szczególnie ze strony sektora przemysłowego.

Należy wspomnieć, że reprezentacja interesów służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na najważniejszych posiedzeniach komitetów roboczych oraz gremiów formalnie podejmujących decyzje na różnych szczeblach w ramach 1. Regionu IARU odbywa się w zakresie możliwości finansowych 1. Regionu, ale jednak z uwagi na wzrost ilości spotkań i konsultacji obciążenie zadaniami nakładanymi na dotychczasowych ekspertów i konsultantów również znacząco wzrasta (uwzględniając także inne, czysto ludzkie czynniki), co narzuca konieczność rychłego zapewnienia dopływu nowych kadr fachowych.

W związku z powyższym osoby mogące włączyć się we wspomniane działania i służyć swoją wiedzą oraz doświadczeniem - zainteresowane czynną pomocą na rzecz ochrony interesów środowiska krótkofalarskiego na szczeblu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem przełożenia efektów wspomnianych działań na bieżące kontakty i prace administracji szczebla krajowego - proszone są o możliwie jak najszybszy kontakt pod podanym adresem poczty elektronicznej, w celu dokonania właściwego zgłoszenia kandydatów na konsultantów-ekspertów (w formie wolontariatu - na zasadach pracy społecznej) do wstępnego testu selekcyjnego (w formie kwestionariusza), którego następstwem będzie przedstawienie otrzymanych kandydatur Komitetowi Wykonawczemu 1. Regionu IARU.

Adres do korespondencji: sp7tev@wp.pl

W razie wszelkiej potrzeby chętnie służę każdą możliwą pomocą dodatkową i wyjaśnieniami uzupełniającymi.

Vy 73,

Paweł Zakrzewski
SP7TEV

Oficer Łącznikowy IARU - PZK