"Coroczne eterowe spotkanie sylwestrowe". 31.12.2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-12-31 / 18:15
"Coroczne eterowe spotkanie sylwestrowe". 31.12.2013, 20:00-23:30.sylwek 2013


"Spotkanie eterowe ma na celu zgromadzenie jak największej ilości stacji radioamatorskich na jednej częstotliwości. W czasie QSO podajemy tylko raport i skrót PGA.
Wywołania stacji prowadzącej (SP8WQX) są podawane okręgami, po 10 stacji z każdego okręgu SP oraz dodatkowo 10 stacji zagranicznych lub znaków specjalnych.


Aktywność zapowiadana jest na częstotliwości 3727 +-QRM. od godziny 20.00 do 23.30 (nieprzekraczalnie). Za każde QSO wydany będzie dyplom w formie elektronicznej."

Link do logu: http://pga-zawody.eham.pl/sylwester.php

* Wynik akcji 31.12.2013: 174 QSO

31.12.2012 - 126 QSO/znaków w logu
31.12.2011 -   99 QSO/znaków w logu

 Prowadzącym spotkanie jest Marek SP8WQX.


Pozdrawiam, Marek SP8WQX
sp8wqx