Akcja dyplomowa "Legiony Polskie 1914-1918"
Dodane przez SP3JB dnia 2014-03-12 / 02:34
Akcja dyplomowa "Legiony Polskie 1914-1918"

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 100. rocznicy powstania Legionów Polskich 1914-1918 stacja radiowa Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR w niżej podanych okresach będzie pracować pod znakiem okolicznościowym SN100LP:

- od 10 do 19 marca 2014 roku,
- od 5 do 14 maja 2014 roku,
- od 4 do 14 sierpnia 2014 roku,
- od 1 do 10 grudnia 2014 roku.

W każdym z podanych okresów, nawiązujących do wybranych wydarzeń z życiorysu twórcy Legionów - Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie można zdobyć, wydawane przez klub tylko w postaci elektronicznej odmienne wersje w sumie czterech dyplomów "Legiony Polskie 1914-1918".

Zdobywcy całego kompletu dyplomów otrzymają dodatkowo dyplom podsumowujący całą akcję. Warunkiem uzyskania każdego z kolejnych dyplomów jest zebranie za przeprowadzone łączności co najmniej 100 pkt. Oprócz stacji SN100LP stacjami przyznającymi 10 pkt. za każde QSO są również stacje: SO3ALG, SQ3OPM, SQ3PON i SQ3SHH. Łączności z daną stacją można powtarzać w kolejnych dniach akcji lub w danym dniu na innym paśmie.

Zgłoszenia na każdy z kolejnych dyplomów z wykazem wymaganych łączności należy wysłać na adres e-mailowy klubu - sp3pgr@wp.pl w terminach do końca każdego z miesięcy aktywności znaku SN100LP.

W akcji, oprócz nadawców będzie mile widziany udział również nasłuchowców, na zasadach opisanych powyżej.


Info: Jacek SQ3OPM