Protokół z posiedz. Kom. Wykon. 1. Reg. IARU w dn. 02-03.05.2014
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-05-21 / 22:26
Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU w dniach 02-03.05.2014 jest dostępny w zakładce "Documents", należy wybrać folder "EC Public" i pobrać plik "2014 EC Meeting".

Wspomniany dokument został także rozesłany do stowarzyszeń członkowskich poprzez wewnętrzną listę poczty elektronicznej.


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1295:minutes-of-the-2014-executive-committee-meeting&catid=1:latest-news&Itemid=50

Autor informacji: Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK


Informacja dodatkowa: całość przedmiotowego dokumentu ma bardzo techniczno-skrótowy charakter i dla jego pełnego zrozumienia niezbędna jest bieżąca znajomość prac prowadzonych w ramach 1. Regionu IARU (kompletne tłumaczenie wymagałoby bardzo obszernych wyjaśnień uzupełniających - autor niniejszego opracowania chętnie służy wszelką możliwą pomocą, w razie potrzeby). Z tego względu poniżej dokonano tłumaczenia części, która dotyczy bezpośrednio Polskiego Związku Krótkofalowców.

[...]
9. Panel Ekspertów - dokument nr EC14_03.4. Ze wszystkimi stowarzyszeniami członkowskimi (1. Regionu IARU - przyp. tłum.) skontaktował się G3PSM (tj. Colin Thomas, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu - przyp. tłum.) z prośbą o zgłoszenia kandydatów na ekspertów 1. Regionu. Zgłoszenia wpłynęły ze strony ARSK (Kenia - przyp. tłum.), IRTS (Irlandia - przyp. tłum.) oraz PZK (są to Koledzy: Andrzej Pfeiffer SP9KR, Wiesław Wysocki SP2DX oraz Tomasz Mańkowski SP3QDM - ich kandydatury zostały zatwierdzone przez Prezydium ZG PZK na posiedzeniu w dniu 23.10.2013, przyp. tłum.). 
Jako eksperci 1. Regionu IARU, przez Komitet Wykonawczy powołani zostali David Court, EI3IO oraz Enrico Li Perni, 5Z4ES. Brendan Minnish, EI6IZ będzie włączony w proces standaryzacji w ramach Grupy Roboczej EMC (GR ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej - przyp. tłum.) i/lub Komitetu PRC (Komitet ds. Stosunków Politycznych - przyp. tłum). Sekretarz prześle dokumenty powołania do wyszczególnionych osób.
10. PB2T (Hans Blondeel Timmerman, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - przyp. tłum.) skontaktuje się z PZK w sprawie zgłoszonych kandydatur.
[...]

Informacja dodatkowa: aktualnie z Przewodniczącym KW 1. Regionu IARU prowadzone są w powyższej kwestii konsultacje uzupełniające - przed definitywnym zatwierdzeniem kandydatur, dotyczące zakresu zadań na stanowiskach ekspertów-konsultantów dla poszczególnych wspomnianych powyżej reprezentantów Polskiego Związku Krótkofalowców.    

Paweł, SP7TEV