Zaktualizowana wersja (8.1) Poradnika 1. Regionu IARU dla Managerów KF
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-12-03 / 12:07
Zaktualizowana wersja (8.1) Poradnika 1. Regionu IARU dla Managerów KF (IX 2014)


Witam Wszystkich późną jesienią - właściwie już prawie na progu zimy,

serdecznie zachęcam do zapoznania się z najnowszą wersją Podręcznika 1. Regionu IARU dla Managerów KF (ang. IARU Region 1 HF Managers Handbook), który uwzględnia wszystkie nowelizacje przyjęte w trakcie Konferencji Generalnych 1. Regionu IARU w Cavtat (2008), Sun City (2011) oraz w Warnie (2014) - adresy do pobrania pliku z portalu IARU lub portalu PZK.

http://www.iaru-r1.org/index.php/documents/func-startdown/552/

https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=54

*W dziale download na portalu PZK znajdują się wszystkie dotychczas publikowane poradniki, zarówno KF, jak i UKF. Przyp. red. sp5ela.

Aktualizacji wspomnianego opracowania dokonali Koledzy: Colin J. Thomas, G3PSM - Przewodniczący Komitetu C4 1. Regionu IARU ds. KF w latach 2005 - 2008 (aktualnie Przewodniczący Komitetu ds. Stosunków Zewnętrznych - ang. External Relations Committee /ERC), oraz Ulrich Mueller, DK4VW - dotychczasowy Przewodniczący Komitetu C4 1. Regionu IARU ds. KF (zapisy nieaktualne wyróżniono na czerwono, a dodane ostatnio - na niebiesko).

Pozwolę sobie dodatkowo wspomnieć, że wspomniany powyżej podręcznik zawiera również wszystkie najistotniejsze przepisy wydane przez ITU oraz Radę Administracyjną IARU - mające zastosowanie do całej służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej, a także najnowszy plan podziału pasm (ang. band plans) krótkofalowych (dokonane zostały drobne modyfikacje w stosunku do wersji wprowadzonej po Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2011 w Sun City).

Najlepsze 73,

Paweł Zakrzewski
SP7TEV

Oficer Łącznikowy IARU - PZK