Jubileusz 85-lecia PZK oraz 90-lecia IARU na portalu 1. Regionu
Dodane przez SP7TEV dnia 2015-03-01 / 23:59
Jubileuszowa uroczystość z okazji 85-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców - PZK oraz 90-lecia Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU)


W dniu 24 lutego 2015 Polski Związek Krótkofalowców (PZK) obchodził 85-lecie swojego powstania, a także 90-lecie ustanowienia IARU. Uroczysta ceremonia z obu okazji została zorganizowana w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury w Warszawie. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele różnych polskich władz rządowych: Bogdan Dombrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Karol Krzywicki - Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Starszy Brygadier Zbigniew Góral - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz ppłk Waldemar Pawluczuk - występujący w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Tomasza Siemoniaka.

Specjalny gość honorowy jubileuszowej uroczystości - Don Beattie G3BJ, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym w następujący sposób przypomniał zalążki ruchu krótkofalarskiego: "Od początku krótkofalarstwa, radioamatorzy są zrzeszeni w krajowych stowarzyszeniach krótkofalarskich, w ramach których dzielą się oni swoją pracą oraz budują wspólnotę interesów. PZK jest jednym z tych stowarzyszeń i warto zauważyć, że gdy IARU zostało założone w 1925 roku, polski przedstawiciel był obecny w stosunkowo niewielkiej grupie krajów reprezentowanych na tym pierwszym kongresie." Don G3BJ przypomniał również całą ewolucję krótkofalarstwa od początku do dnia dzisiejszego, podkreślając ciągły najwyższy rozwój techniczny i społeczną użyteczność tej działalności.

Wielu z obecnych gości zostało uhonorowanych organizacyjnymi grawertonami za zasługi - przez Prezesa PZK, Jerzego Jakubowskiego SP7CBG. Również PZK został nagrodzony przez Dona G3BJ bardzo eleganckim pamiątkowym naczyniem (Quaich) z inskrypcją, które jest tradycyjną szkocką miseczką do picia - miseczką przyjaźni.

Gość specjalny uroczystości obchodów - Wojciech Nietyksza SP5FM, działający przez ponad 25 lat jako Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - podkreślił znaczenie wzajemnego poszanowania zróżnicowanych ludzkich wysiłków i osiągnięć, biorąc pod uwagę aspekt silnych więzi między przeszłością i teraźniejszością.

Materiał filmowy: https://www.youtube.com/watch?v=d2mleWK-7o8


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/3-news/newsflash/1398-jubilee-of-the-85th-anniversary-of-the-pzk-and-the-90th-anniversary-of-the-iaru

Opracowanie (i tłumaczenie): Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK