MPiPS - sprawozdanie PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-07-03 / 20:20
Subject: [MPiPS] Informacja
 
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2014 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2015-07-03 14:27:44.

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego , polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.

Wyjątek!
Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, powinny zamieścić sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
rejestracja_opp@mpips.gov.pl

Administrator portalu PZK
E-mail: admin@pzk.org.pl

Witam, dziękuję!
Pozdrawiam
Jurek SP7CBG