Aktualizacja Europejskiej Tablicy Przezn. Częstotliwości (ECAT)
Dodane przez SP7TEV dnia 2015-07-14 / 23:17
Publikacja zaktualizowanej wersji Europejskiej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (ECA Table)


Zaktualizowana Europejska Tablica Przeznaczeń Częstotliwości (ang. European Common Allocation Table) została już opublikowana i jest dostępna pod następującym adresem:


http://www.ecodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ERCRep025.pdf

Główną zmianą dla służby amatorskiej jest ujęcie we wspomnianej tablicy pasma 4 metrów, w zakresie: 69,9 - 70,5 MHz. Przypis EU9 (ang. footnote) został zmodyfikowany w swojej treści: administracje EU9 CEPT mogą dopuścić dla służby amatorskiej całość lub części pasma 69,9 - 70,5 MHz na zasadzie drugorzędności. Sformułowanie tego przypisu jest mocniejsze w stosunku do wersji stosowanej poprzednio.

Powyższe stanowi dodatkowy sukces służby amatorskiej w ramach CEPT, a w pełni należne podziękowania za swoją ciężką pracę i biegłość w przedmiotowym zakresie otrzymuje Kol. David Court EI3IO - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/90-licensing/1451-updated-eca-table-published
Autor informacji: Colin Thomas, G3PSM - Ekspert Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU ds. Zarządzania Widmem Częstotliwości
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK