WRC ITU uważa pasma amatorskie za nieodpowiednie dla satelitów nieamatorskich
Dodane przez SP7TEV dnia 2015-12-10 / 15:30
Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna ITU uważa pasma amatorskie za nieodpowiednie dla satelitów nieamatorskich


Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (WRC), która odbyła się w Genewie w listopadzie 2015 r. - zarekomendowała Radzie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) agendę następnej WRC, która będzie miała miejsce w 2019 roku. Jeden z punktów porządku obrad pozostaje w szczególnym zainteresowaniu środowiska zajmującego się małymi satelitami.

Punkt 1.7 agendy na WRC-19 brzmi: "zbadać potrzeb w zakresie widma dla telemetrii, śledzenia oraz sterowania w służbie operacji kosmicznych dla satelitów typu non-GSO w ramach misji krótkotrwałych; ocenić przydatność istniejących alokacji dla służby operacji kosmicznych oraz, jeśli to konieczne, rozważyć nowe alokacje, zgodnie z Rezolucją COM6 / 19 (WRC-15)".

Rezolucja COM6 / 19, której finalnie zostanie nadany nowy numer, określa zakresy częstotliwości, które można rozważyć dla ewentualnych nowych przydziałów. Są to zakresy: 150,05-174 MHz oraz 400,15-420 MHz.

Jednym z czynników powodujących, że konferencja wzięła pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie tych konkretnych zakresów częstotliwości było to, "że niektóre satelity nieamatorskie wykorzystywały częstotliwości dla telemetrii, śledzenia i sterowania w pasmach częstotliwości 144-146 MHz oraz 435-438 MHz, które przydzielone są służbie amatorskiej satelitarnej, oraz że takie wykorzystanie nie jest zgodne z numerami (punktami) 1.56 i 1.57". Te dwa zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU definiują odpowiednio służbę amatorską oraz amatorską satelitarną.

Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (IARU) z zadowoleniem przyjął wykluczenie uwzględnienia wszystkich istniejących alokacji częstotliwości dla służby amatorskiej i amatorskiej satelitarnej. Przewodniczący IARU Tim Ellam, VE6SH zauważył: "To doskonały rezultat dla służb amatorskich i pokazuje on wyraźnie, że konstruktorzy satelitów nieamatorskich potrzebują wziąć pod uwagę spektrum inne niż bardzo ograniczone i zatłoczone segmenty, które dostępne są dla satelitów amatorskich w pasmach 144 MHz i 435 MHz".


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru.org/news--events/news-release-itu-world-radiocommunication-conference-finds-amateur-bands-unsuitable-for-non-amateur-satellites
 
Autor informacji: Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz Rady Administracyjnej IARU
Udostępnienie informacji: Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK