Nowości w sprawie Dyrektyw RED i EMCD
Dodane przez SP7TEV dnia 2015-12-19 / 11:28
Nowości w sprawie Dyrektyw RED i EMCD


Dyrektywa ws. urządzeń radiowych (ang. Radio Equipment Directive / RED) zastąpi Dyrektywę R&TTE w czerwcu 2016. RED określa wymagania dla sprzętu radiowego wprowadzanego na rynek UE. Sprzęt radiowy obejmuje produkty elektryczne i elektroniczne, które celowo emitują i/lub odbierają fale radiowe w celu komunikacji radiowej.

Ogólnie sprzęt radiowy używany przez krótkofalowców, w tym zestawy radiowe do samodzielnego montażu i użytkowania przez radioamatorów, sprzęt radiowy modyfikowany i użytkowany przez krótkofalowców oraz sprzęt radiowy konstruowany przez radioamatorów indywidualnych do celów badawczych i naukowych w ramach krótkofalarstwa - nie wchodzi w zakres Dyrektywy.

Obecnie przygotowywane są wytyczne do Dyrektywy RED oraz do Dyrektywy ws. kompatybilności elektromagnetycznej (ang. Electro Magnetic Compatibility Directive / EMCD). Kol. Seamus McCague EI8BP, z racji pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Relacji Politycznych (ang. Political Relations Committee / PRC), uczestniczył w posiedzeniach Grup Roboczych ds. opracowania wytycznych oraz w posiedzeniach ich grup macierzystych (EMC WP i TCAM), aby wnieść wkład do tych wytycznych w sprawach istotnych dla krótkofalarstwa. Prace są w toku, a wkład ze strony IARU ma zapewnić, że będziemy mogli nadal korzystać ze służb amatorskich w maksymalnym zakresie.Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/eurocom/1508-news-on-red-and-emcd
 
Autor Informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Przewodniczący PRC, członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK