3Z6DOBRZEN
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-12-22 / 14:40
3Z6DOBRZEN - Pięć lat działalności krótkofalowców z klubu SP6PAZ pod skrzydłami GOK w Dobrzeniu Wielkim.

Okazją do pracy pod okolicznościowym znakiem jest piąta rocznica działalności krótkofalowców pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Radiostacja okolicznościowa 3Z6DOBRZEN jest obsługiwana przez krótkofalowców z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O działającego w filii GOK w Czarnowąsach w gminie Dobrzeń Wielki.

Radiostacja czynna będzie od 1 do 31 stycznia 2016 roku na pasmach KF i UKF na telegrafii, fonii oraz emisjami cyfrowymi. Karty QSL via SP6PAZ (biuro QSL OT-11 w Opole).

Dodatkowe informacje zamieszczone zostaną na stronie www.sp6paz.pl oraz na qrz.com.

Opole 21 grudnia 2015
Vy 73 Krzysztof SP6DVP-3Z6V