Broszura RSGB nt. interferencji od urządzeń VDSL
Dodane przez SP7TEV dnia 2016-07-15 / 12:21
Interferencje od urządzeń VDSL


W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii wzrosła ilość przypadków interferencji od urządzeń VDSL. Aby pomóc krótkofalowcom w wykrywaniu interferencji od VDSL, RSGB opracowało broszurę - 15. z serii broszur nt. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wydanych przez RSGB.

Niniejsza broszura została załadowana na portal przez Kol. G4JKS, jako wynik działań uzgodnionych na pierwszym posiedzenia Komitetu ds. EMC w ramach posiedzenia komitetów śródokresowych i stałych, które miało miejsce w dniach 14-16.04.2016 w Wiedniu.

Link do odnośnej broszury poniżej.
http://www.iaru-r1.org/index.php/documents/func-startdown/740/


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/emc/1586-vdsl-interference-a-guidance-leaflet

Autor informacji: Don Beattie, G3BJ - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK