Rozliczenie środków 1% OPP
Dodane przez SP5LS dnia 2016-11-06 / 13:11
Witam,

W dniu dzisiejszym rozesłałem do wszystkich Oddziałów Terenowych rozliczenie wpływów z tytułu 1% OPP za rok 2015 oraz wydatków w roku 2016.
Stan środków z tytułu 1% OPP należnych Oddziałom Terenowym, został obliczony na dzień 31.10.2016 r. i przesłany w dodatkowej tabeli.

Vy73 Marek SP5LS
Skarbnik PZK