630 Lat nadania praw miejskich miastu Różan
Dodane przez sq5nad dnia 2008-07-25 / 11:52
W dniach 02-03.08.2008 odbędą się Dni Różana, w tym roku przypada 630 rocznica nadania praw miejskich miastu Różan.

Z tej okazji od 28.07.2008 do 08.08.2008 pracowała będzie stacja okolicznościowa SN630R.

Wszystkich chętnych zapraszamy do łączności i zdobywania dyplomu okolicznościowego.

Regulamin dyplomu:
- w aktualnym numerze MK QTC
- na stronie www.potpzk.waw.pl

Pełna treść regulaminu

630 Lat Nadania Praw Miejskich Miastu Różan dyplom okolicznościowy


Wydawca
Klub Krótkofalowców SP5PPK przy Praskim Oddziale Terenowym PZK w Warszawie; Award Menedżer r11; Maciej SQ5NAE.
Dyplom dostępny jest dla nadawców indywidualnych, stacji klubowych i SWL.

Okres zdobywania
28 lipca r11; 8 sierpnia 2008 r.

Zdobywanie punktów
Dyplom przyznawany jest za zdobycie 630 pkt. wg punktacji:
- QSO/HRD z SN630R r11; 130 pkt.
- QSO/HRD ze stacją QRV z gminy Różan (PGA MM07) r11; 100 pkt.
- QSO/HRD z członkiem Klubu SP5PPK r11; 75 pkt.
- QSO ze stacją QRV z powiatu Maków Mazowiecki (SPPA MM) r11; 50 pkt.
- QSO/HRD z członkiem OT PZK nr 37 r11; 10 pkt.
Uwagi:
* QSO/HRD z SN630R r11; obowiązkowe
* punkty z jednego QSO nie sumują się
* z tą samą stacją można nawiązać 2 QSO
* za QSO/HRD z SN630R i stacjami POT PZK w trakcie trwania Dni Różana (2 i 3 sierpnia 2008 r.) punkty liczy się podwójnie.

Zgłoszenia
Wniosek należy sporządzić na standardowych drukach Award Application. Musi on zawierać wykaz wymaganych QSO/HRD i uzyskane punkty, imię i nazwisko, znak wywoławczy wnioskującego oraz adres korespondencyjny. Do przesyłki trzeba dołączyć 5 znaczków pocztowych po 1,35 zł. Wniosek i ww. opłatę należy przesłać na adres:

Maciej Dębski SQ5NAE, ul. Góralska 3 m.124, 01-112 Warszawa
lub
Klub SP5PPK, skr. Poczt. 91, 00-957 Warszawa 36

Uwagi:
(a) Nie są wymagane karty QSL od korespondentów wykazanych we wniosku.
(b) Do przesyłki można dołączyć QSL dla korespondentów z POT PZK
(c) Wykaz członków POT PZK nr 37 - http://www.potpzk.waw.pl/
(d) Termin nadsyłania wniosków: 31.08.2008 r.
(e) Dystrybucja dyplomu rozpocznie się 1.10.2008 r.