Zaproszenie na debatę o znakach wywoławczych
Dodane przez SP1THJ dnia 2009-06-05 / 22:45
Na stronie UKE jest informacja o zaproszeniu na debatę o znakach wywoławczych, w szczególności znakach stacji okolicznościowych.
Poniżej tekst zaproszenia.

Link do newsa UKE: [KLIKNIJ]

Info: SP2JMRZaproszenie na debatę o znakach wywoławczych
2009-06-04

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza na spotkanie dotyczące sposobu identyfikacji stacji amatorskich oraz zasad przydzielania znaków wywoławczych, w szczególności tzw. znaków okolicznościowych.

W związku z potrzebą ustalenia zasad przydzielania znaków okolicznościowych w pozwoleniach radiowych dla radiostacji amatorskich oraz rozważenia, czy kolejne zmiany pozwolenia radiowego w części dotyczącej znaku wywoławczego, na skutek wniosków złożonych z dużym wyprzedzeniem czasowym wydarzeń będących przyczyną wystąpień o przyznanie tzw. znaków okolicznościowych są zgodne z interesem społecznym, Prezes UKE zaprasza przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń radioamatorskich na spotkanie w omawianych sprawach.
 

Debata odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 r. w godzinach 09.00 – 13.30 w sali nr 18, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20.

Spotkanie ma mieć formę otwartej dyskusji prowadzonej przez uczestników spotkania. Prezes UKE nie będzie brał bezpośredniego udziału w dyskusji. Jej wyniki posłużą do skonstruowania stanowiska Prezesa UKE w przedmiotowej kwestii.


Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać na adres e-mail: a.wojcieszek@uke.gov.pl do dnia 10 czerwca 2009 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o udział co najwyżej dwóch przedstawicieli z każdego zainteresowanego stowarzyszenia.