Zmiany w Oddziale Nadnoteckim PZK
Dodane przez SP3BTK dnia 2009-11-03 / 13:22
W dniu 11 października 2009 w Ujściu odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Nadnoteckiego PZK.
Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Na 108 członków OT PZK obecnych było 44 oraz trzech gości.

Zjazd otworzył prezes ustępującego Zarządu Roman Margraf SP3DQL.
Wybrany został przewodniczący zebrania Kol Hołubowski Jarek SP3CMA, sekretarz Kol Urban Tomasz SP3VSE.

Ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdań ze swojej działalności i dyskusji nad nimi, decyzją Zjazdu, uzyskali absolutorium.

Następnie wybrano nowy Zarząd w składzie:
Prezes: Adam Gawroński SP3EAX,
Członkowie: Wojciech Piwoński SP3BTK, Janusz Klink SP3SLC, Michał Karczewski SP3VBF.
Wybrano zastępców członka zarządu w osobach SQ3GJQ, SP3CJB, SP3CFM.

Dokonano wyboru komisji rewizyjnej w składzie:
Jarosław Hołubowski SP3CMA, Przemysław Glanc SP3VPO i Waldemar Kwaśniak SQ3HTK.
Zastępcami członków OKR zostali SP3SLD, SP3NX.

Nowo wybrany zarząd składa podziękowanie kolegom którzy przybyli na nasz zjazd a w szczególności z terenu Śremu, Leszna oraz innych miejscowości z terenu nadnoteckiego.


W dniu 23-10-2009 r w siedzibie NOT PZK w Pile odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu wybranego podczas Walnego Zebrania obytego w dniu 11 października 2009 w Ujściu.
Celem posiedzenia było m.in.
- ukonstytuowanie się Zarządu,
- powołanie osób funkcyjnych,
- powołanie przedstawiciela Zarządu do kontaktów z ZG PZK.

ZARZĄD ODDZIAŁU NADNOTECKIEGO PZK w Pile ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu: SP3EAX Adam Gawroński sp3eax@wp.pl
Sekretarz: SP3BTK Wojciech Piwoński sp3btk@compil.pl
Skarbnik: SP3SLC Janusz Klink zubik@pi.home.pl
Członek Zarządu: SP3VBF Michał Kaczewski sp3vbf@gmail.com

FUNKCJE PRZY ZARZĄDZIE ON PZK w Pile

QSL manager: SP3EAX - Adam Gawroński
Doradca Zarządu ds. administracyjno-prawnych: SP3AMY - Józef Wojcieszak
Administrator strony WWW: SP3BTK - Wojciech Piwoński
Instruktor do spraw szkolenia: SP3VBF - Michał Kaczewski
Managerowie do spraw technicznych: SP3QYW - Grzegorz Mazur, SP3VPO - Przemysław Glanc


W dniu 19-10-2009 r w siedzibie ON PZK w Pile odbyło się pierwsze posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybranej podczas Walnego Zebrania obytego w dniu 11 października 2009 w Ujściu.

Celem posiedzenia było ustalenie:
- podziału funkcji w OKR,
- ramowego planu wdrożenia się członków OKR do pracy,
- ramowego plan kontroli na rok 2010.

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący OKR: Jarosław Hołubowski - SP3CMA, e-mail: sp3cma@wp.pl , tel. 600 242 003
Zastępca przewodniczącego OKR: Przemysław Glanc - SP3VPO, e-mial: sp3vpo@wp.pl , tel. 888 145 997
Sekretarz OKR: Waldemar Kwaśniak - SQ3HTK, e-mail: sq3htk@wp.pl , tel. 692 211 748

Vy 73!
Prezes Zarządu OT23 PZK w Pile
Adam SP3EAX